Mediamarkt-ADT

Contrato SMS ADT Vision y Vision PRO

 

DATOS DEL TITULAR DEL CONTRATO

Sólo para contratos a nombre de empresa.

Sólo para contratos a nombre de empresa.

Para firmar vía SMS

Incluir IBAN

Sólo para contratos a nombre de empresa.

 

DATOS DE CONTACTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CONTRATO

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR

 

LUGAR DE INSTALACIÓN

 

CONTACTOS PARA SALTOS DE ALARMA

 

Carga aquí tus archivos:

 
 

Aquest document conté referències i preus que es refereixen a productes i serveis de Tyco mitjançant Datalink Bussines Partner AP392. Es remet al client com a esborrany de contracte. Les condicions econòmiques i legals dels productes descrits no són exhaustives, ni constitueixen un compromís ferm fins a la seva acceptació i signatura en el moment de la contractació via SMS. Els preus indicats no inclouen impostos indirectes.