Mediamarkt-ADT

Contrato SMS ADT Vision y Vision PRO

Aquest document conté referències i preus que es refereixen a productes i serveis de Tyco mitjançant Datalink Bussines Partner AP392. Es remet al client com a esborrany de contracte. Les condicions econòmiques i legals dels productes descrits no són exhaustives, ni constitueixen un compromís ferm fins a la seva acceptació i signatura en el moment de la contractació via SMS. Els preus indicats no inclouen impostos indirectes.