Mediamarkt-ADT

Contrato SMS ADT Alert

ACTIVACIÓN DE ALARMA ADT POR SMS

 

DATOS DEL TITULAR DEL CONTRATO

Para firmar vía SMS

Incluir IBAN

 

DATOS DE CONTACTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CONTRATO

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR

Indica el lugar dónde se va a instalar el servicio de alarma.

Escoge la tarifa para este contrato.

 

LUGAR DE INSTALACIÓN

 

CONTACTOS PARA SALTOS DE ALARMA

 

Carga aquí tus archivos:

 
 

Aquest document conté referències i preus que es refereixen a productes i serveis de Tyco mitjançant Datalink Bussines Partner AP392. Es remet al client com a esborrany de contracte. Les condicions econòmiques i legals dels productes descrits no són exhaustives, ni constitueixen un compromís ferm fins a la seva acceptació i signatura en el moment de la contractació via SMS. Els preus indicats no inclouen impostos indirectes.