Seguretat ADT

El nº1 a nivell mundial​

Contracte SMS

 

DADES DEL TITULAR DEL CONTRACTE

Només per a contractes a nom d'empresa.

Només per a contractes a nom d'empresa.

Per a signar via SMS

Incloure IBAN

Només per a contractes a nom d'empresa.

 

DADES DE CONTACTE PER LA VERIFICACIÓ DEL CONTRACTE

 

INFORMACIÓ DEL PRODUCTE A CONTRACTAR

Indica el lloc on s'instal·larà el servei d'alarma.

Tria la tarifa per a aquest contracte.

 

LLOC D'INSTAL·LACIÓ

 

CONTACTES PER A SALTS D'ALARMA

 
 

Càrrega aquí els teus arxius:

 
 

Aquest document conté referències i preus que es refereixen a productes i serveis de Tyco mitjançant Datalink Bussines Partner AP392. Es remet al client com a esborrany de contracte. Les condicions econòmiques i legals dels productes descrits no són exhaustives, ni constitueixen un compromís ferm fins a la seva acceptació i signatura en el moment de la contractació via SMS. Els preus indicats no inclouen impostos indirectes.